Dagens Andakt Sommar

Skriven av Magdalena Carlén

Dagens andakt är på sommarlov! Vi kommer tillbaka i mitten av Augusti.

Önskar er en trevlig sommar!

Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

1 Kor 13:8-13 – Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.  9Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. 10Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

11När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.  12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

13Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

När Paulus skrev det här tror jag inte att han syftade på eros, den kärlek som handlar om den romantiska kärleken, utan om agape - den osjälviska, utgivande kärleken. 

Vad sa Jesus om kärlek?

Joh 3:16-17 – Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.  17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Guds agape var så stark att han valde att låta sin egen son dö för att mänskligheten inte skulle dömas i evighet. Jag vet inte om jag förstår hur stort det är egentligen...

Guds kärlek är förlåtande men inte överslätande. Han erbjuder oss frälsning och räddning från domen, men han ber oss också att förändras och vända om. 

Låt oss avsluta med det Paulus skriver i 1 Kor 13:4-7 – Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.  5Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.  6Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.  7Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

DET är den kärlek Gud har för oss - och som vi ombeds ha för varandra.

Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

Kol 3:12-17 – Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.  13Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.  14Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.  

15Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.  16Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.  17Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Vad behöver du ta med dig från texten idag? I vilka relationer behöver du klä dig i innnerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet?

För egen del har jag märkt att jag bara hunnit tacka Gud för en förbättrad relation med en vän eller familjemedlem innan det börjar knaka nånannanstans i nån annan relation - och så har det varit hela mitt liv! Vi behöver ständigt be om nåd här.

"Låt Kristi frid råda i era hjärtan..." (v. 15), "låt Kristi ord bo hos er..." (v. 16), "låt allt vad ni gör..." (v.17). Vad innebär det att låta Kristi frid råda, låta Kristi ord bo hos er, och låta allt vad ni gör...? Att inte kämpa emot. Att ta emot. Släppa taget. Vila.

Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

Vi läser från Jer 31:2-6:

Så säger Herren:
Det folk som undkom svärdet
fann nåd i öknen.
Israel var på vandring för att finna ro,
3ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem.
Med evig kärlek älskar jag dig,
därför har jag så länge visat dig godhet.
4Än en gång skall jag låta dig blomstra,
ja, du skall blomstra igen, jungfru Israel.
Än en gång skall du smyckad med bjällror
träda ut i glädjedansen.
5Än en gång skall du plantera vingårdar
på Samariens höjder,
och de som planterar skall själva skörda frukten.
6Ja, det kommer en dag
då väktarna skall ropa från Efraims berg:
Kom, låt oss vandra upp till Sion,
till Herren, vår Gud!

Igår pratade vi om att gå från mörker till ljus. Den här texten är inne på samma spår. Gud upprättar sitt folk!

För en vecka sen var jag på bröllop av 2 unga kristna. Brudgummen har jag följt länge och hela bröllopet var ett sånt vittnesbörd om att gå från mörker till ljus. Han var uppvuxen i ett kristet hem, men i tonåren vände han Gud ryggen och fastnade i droger och kriminalitet. Men så i en häktningscell mötte Gud honom plötsligt och han vände om. Han gick verkligen från mörker till ljus! Idag är han varmt troende och hela bröllopet strålade ljus. Det var så starkt!

När jag läser texten slås jag också av vers 5: Än en gång skall du plantera vingårdar på Samariens höjder, och de som planterar skall själva skörda frukten.

Vi har en fosterson från Afghanistan hemma och han älskar odling! Under våren har vi tillsammans börjat odla i vår trädgård och nu har vi kommit till det kritiska skedet av gallring. Vi behöver ta bort vissa plantor för att det vi vill växa ska kunna göra det. Det ska bli häftigt att se vad som händer under de kommande veckorna! 

Samma sak tror jag att det är med församlingsplantering. Vi behöver så frön, men vi behöver också gallra: vi behöver ta bort det som tar kraft och energi ifrån det som vi verkligen vill ska växa.

Odling kräver mycket arbete, och det gör församlingsplantering också. Låt oss avsluta med att be för våra vänner som står i församlingsplanering just nu! 

Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Daniel S

En av mina favoritverser i Bibeln är 1 Pet 2:9:

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Den talar om identitet: vilka vi är, varför vi är här.

Vad talar till dig i versen? Vad förstår du inte?

Vi börjar bakifrån i versen:

 • Är det någon av er som är född frälst?
  • Nej... Vi levde i mörkret. Oavsett om vi kommer från en kristen eller muslimsk familj, har vi kallats från mörkret till ljuset. 
 • Varför finns vi till, vad säger versen?
  • Vi ska förkunna Guds gärningar, hans storverk. En annan översättning av samma ord är "egenskaper". Vi ska prisa honom för hans egenskaper! 
   Vad kan du prisa honom för idag?
 • Vilka är vi? Vad säger versen om vår identitet?
  • Vi är ett utvalt släkte.
   Det gäller oss också! Jag kan uppleva att jag är ett utvalt släkte som får vara med i missionen bland muslimer idag: aldrig tidigare har så många muslimer kommit till tro som under vår generation! Jag upplever att jag verkligen är ett utvalt släkte... 
 • Kungar och präster
  • Vad innebär det att vara kunglig?
   Att vara respekterad, ha ansvar, representera folket. 
  • Vad innebär det att vara präst?
   Att vara medlare mellan människa och Gud. 
 • Ett heligt folk, Guds eget folk
  • Vad innebär det att vara helig?
   Att vara avskild. I det här fallet, för Gud! 

Det finns mycket att säga om allt det här. Men nu: låt oss prisa Gud för den han är och allt han gjort!