Lärjungaskap – en kärnfråga för den kristna församlingen

Skriven av Magdalena Carlén, i Sverige

rsz_1mentoring_-_internship_-_4.jpg

Text: Peter Maiden, tidigare direktor för OM Internationellt.

I Oxford English Dictionary definieras ordet ’lärjunge’ så här: ”någon som tar en annan som modell och föredöme.” Det är således inte bara kristna som talar om lärjungar. I affärsvärlden, till exempel, säger man ofta om affärsmän att de är lärjungar till en eller annan affärsguru. Men för en kristen innebär lärjungaskap en process, där vi gör Jesu liv till föredöme för vårt liv.

Låt oss gå tillbaka till början och lyssna på Jesus när han kallar sina första lärjungar.

Sann auktoritet

Matteus 4:18 – 22: ”När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: ’Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare’. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.”

Och i Matteus 9:9 läser vi: ”Jesus fortsatte därifrån, och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sade han till honom: ’Följ mig!’ Och Matteus steg upp och följde honom.”

Vad som slår mig i dessa bibelställen och andra liknande är hur kortfattat kallelsen uttrycktes, nästan abrupt men förvisso också med auktoritet. Professor John Webster vid universitetet i Aberdeen beskriver det så här: ”Kallelsen kommer utan att följas av bevis; det förekommer varken ett under eller ett samtal, där Jesus förtydligar vem han verkligen är.” Vi ser inte heller något tecken på att Jesus tvivlar på att hans kallelse ska bli åtlydd. Varför? Jo, här har vi Gud själv som talar.

Inramat av nåd

Vad skulle vi säga om någon annan människa, vem som helst, kallade sina efterföljare att ge sina liv för honom? Vi skulle anse honom som en arrogant fanatiker eller en som lider av storhetsvansinne. När vi är inne i en process och formar lärjungar, kan vi inte bara passera förbi eller förringa denna verklighet: Jesus är verkligen Herre. Därför har Han all rätt att kalla oss att följa Honom och också att ge våra liv för Honom.

Webster pekar också på något som jag vill kalla ett ’nådens sammanhang’, där denna kallelse uttalas. Visst kommer kallelsen med stor auktoritet, inte för att ifrågasättas utan för att åtlydas, men sammanhanget är överväldigande nåd.

Lägg märke till ordningsföljden hos Matteus, när Jesus kallar Petrus och Andreas, Jakob och Johannes: före kallelsen har vi berättelsen om Jesu dop och om hur han frestas, där Jesus identifierar sig helt med oss människor. Det är detta som är sammanhanget runt kallelsen. Gud har kommit till oss – en förlorad mänsklighet – och Han har kommit för att utgjuta sitt liv för oss. Det är Guds tjänare – Guds lidande tjänare, som kallar oss med sådan auktoritet. Det är så viktigt för oss att vi förstår den här dubbla sanningen, innan vi går vidare. Den som kallar oss med sådan auktoritet – och som har all rätt att göra det – är Guds Son själv, som blir Guds lidande tjänare för vår skull.

Det är en kallelse med absolut auktoritet men samtidigt genomsyrad av nåd.

”Följ mig”

Det andra som slår oss här är att det är en kallelse att följa Jesus. Det är det som Jesus säger vid alla dessa tillfällen. Han säger alltså inte ”följ den här läran” eller ”följ det här programmet” eller ”följ den här handlingsplanen” utan helt enkelt: ”Följ mig!” Det innebär en kallelse till att sätta oss i rörelse. ”Följ mig, jag är på en resa.” Det är på en stig som skiljer sig radikalt från den du hittills gått på, och vi vet förstås att det slutgiltiga målet för hans resa var korset och sedan den öppna graven.

Med Dietrich Bonhoeffers ord: ”Kallelsen att följa Kristus är en kallelse att komma och dö.” Jesus kallar oss att följa Honom på en resa och slutmålet för resan är korset och den öppna graven. Men först kommer korset och sedan den öppna graven.

Del av något större

Den här kallelsen till att sätta oss i rörelse är i en mening del av en större rörelse. Gud har kommit till oss nu kallar Han oss att komma till Honom.

Det är också en kallelse till att vi ska förena oss med honom i hans uppdrag, hans mission. Vi kommer till Honom för att Han ska kunna göra oss till människofiskare. Den som kom för att ’uppsöka och rädda det som var förlorat’ kallar oss att vara tillsammans med honom så att han kan göra oss skickliga att arbeta med det gudomliga uppdraget – mission.

Det är svårt men viktigt att behålla en sund balans här. Jesus kallar oss till sig själv för att vi ska vara med Honom. Han kallar oss inte först och främst till en uppgift. Alltför ofta tänker vi ofta först på en uppgift när det talas om lärjungaskap. Vårt tänkesätt är alltså verksamhetsinriktat. Vi vill vara lärjungar eller forma lärjungar för att människor ska kunna göra något, så att de kan vara mer effektiva som kristna. Det är inte där som Jesus börjar. Han börjar med att vi är: vi är med Honom och vi är skapade av Honom. Men det slutar inte med detta. Vi är med Honom för ett syfte och en del av det syftet är att Han ska kunna göra oss till människofiskare, till sina medarbetare i det stora gudomliga uppdraget – mission.

Översättning: Dan Ringberg

God fortsättning!

Skriven av Magdalena, i Sverige

Vi önskar vänner, partners och medarbetare god fortsättning och (snart) gott nytt 2016!

Be gärna för det svenska teamet som är på plats i Tyskland för att sätta upp Global Village på nyårskonferensen Mission Net.

Luk 2:22-35 – När tiden var inne för Maria och Josefs rening enligt Moses lag tog de Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren – det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren – och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.

I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:

”Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.”

Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.” 

Hur ber jag för Paris?

Skriven av Magdalena Carlén, i Sverige

...och Beirut? Och Aleppo, och Bagdad och en värld där ondskan härjar?

Be för Paris, Beirut och Aleppo

Mike Evans*, föreståndare för Evangile 21, den franska grenen av The Gospel Coalition, ger vägledning. Hela artikeln har tidigare publicerats på evangeliecentrerat.se/hur-man-ber-for-paris

Hela Frankrike, men i synnerhet Paris, försöker komma till rätta med den värsta terrorattacken i landet på länge. Sex attacker, som ägde rum nästan på samma gång, har resulterat i 129 döda och över 350 skadade, och nästan 100 som befinner sig i ett kritiskt tillstånd.

Hur bör vi reagera som kristna?

1. Sörj med dem som sörjer.

Familjer har förlorat nära och kära; många har blivit allvarligt eller permanent skadade och står inför en osäker framtid. Be för församlingarna i parisområdet där de når ut till familjer, grannar och vänner som fallit offer för dessa attacker, så att de inte bara hjälper dem att återuppbygga sina liv utan också peka på evangeliet om Jesus Kristus.

2. Be för våra ledare.

President Hollande, tillsammans med hans regering, i samråd med hans rådgivare och militära ledare, men också hans politiska motståndare, kommer behöva fatta svåra beslut i de kommande dagarna. Många av dessa beslut kommer ha långtgående konsekvenser, så be därför för vishet så att de i ödmjukhet kan söka främja rättvisa och fred snarare än hämnd.

3. Var fredsmäklare.

Förståeligt nog fruktar Frankrikes stora muslimska befolkning repressalier och urskillningslösa hämndaktioner och våld. Sådan ilska har ofta lett till en upptrappning av våldet. Be att vi kan nå ut till våra muslimska vänner och grannar med vänliga handlingar men framför allt med budskapet om ”Fridsfursten”.

4. Skäms inte för din övertygelse att Gud är suverän.

Historien är full av påminnelser om att fiendens otyglade ilska är det som ger evangeliet möjlighet till framgång. Nyligen läste jag en gripande redogörelse om otaliga muslimer som blivit omvända i David Garrisons bok A Wind in the House of Islam. Många muslimer kan inte känna igen sig i de skandalösa dåd som begås i islams namn, och detta har varit Guds suveräna medel för att dra hundratusentals av dessa till tro på Jesus Kristus.

Döden är plötsligt verklig. Frågor om ondskan är många när vi står inför otänkbart och urskillningslöst våld. Nu är det tid att förkunna evangeliet om Jesus Kristus som aldrig förr.

___________________________________________________________________
*Mike Evans är föreståndare för Evangile 21, den franska grenen av The Gospel Coalition. Han föddes i Storbritannien och kom till Frankrike 1963 för att arbeta under en sommarmånad med Operation Mission (OM). Han fortsatte med detta arbete i 20 år och ledde år 1967 de första långtidsteamen av denna rörelse i Frankrike. Han blev föreståndare för Geneva Bible Institute år 1992. Han och hans hustru Sylvia har fem barn och de är stolta farföräldrar till 17 barnbarn.

Senaste Nyheter & Blogginlägg

En ny våg av förföljelse i Algeriet

Skrivet av Nicole James, i Mellanöstern & Nordafrika
En ny våg av förföljelse i Algeriet

“Nu finns ingen rädsla längre, ingen återvändo och en stark överlåtelse att fortsätta oavsett vilket pris vi får betala” säger Youssef, själv algerier och OM:s missionsledare i Algeriet, efter att myndigheterna för två månader sedan stängt House of Hope, en blomstrande församling och missionsbas i Oran, Algeriet.

Den 9 november 2017 beordrade guvernören i Oran att all aktivitet i House of Hope skulle upphöra omedelbart. ”Det handlar om falska anklagelser och grundlösa rykten” berättar Youssef. ”Fyra polisbilar kom och poliserna bommade igen dörren och förseglade den. Alla aktiviteter, alla gudstjänster och bibelskolan Timoty School tvingades upphöra med sin verksamhet. ”... Läs mer »