Framtidsperspektiv - Pakistan

Skriven av OM Sverige, i Centralasien

Det har nu gått tre månader sedan monsunregnen orsakade de förödande översvämningarna i Pakistan. Över 50 % av de drabbade har nu återvänt hem till mycket svåra levnadsförhållanden. I många byar finns det ingen elektricitet, rent dricksvatten eller mat. Medicinska problem såsom skabb och skador orsakade av översvämningarna är mycket vanliga.

Under ett av OM teamets senaste besök i ett flyktingläger uttryckte människor sin oro för framtiden. "När vi återvänder till våra hem, är vi inte säkra på att vi kommer att få den hjälp vi behöver. När vi syns i media, ger regeringen oss stöd. När vi åker tillbaka till våra byar, vem kommer då att se oss och hjälpa oss? " Detta nödrop kom från hjärtat.

OM teamen i Pakistan fortsätter att försöka möta människors pågående behov genom att erbjuda två sjukvårdsmottagningar per vecka i norra delen och köpa förnödenheter såsom filtar, lakan, kläder och redskap för dem som har förlorat allt. Man har också planer på att rekonstruera 100 hus i två områden. En teamledare förklarar motivationen att hjälpa människor: "Vi är så medvetna om att många av offren för översvämningarna är trötta och bristen på förnödenheter gör livet särskilt svårt i de avlägsna områdena."

Fortsätt gärna att be för och ge till detta projekt!

Senaste Nyheter & Blogginlägg

11 bra tips för att möta muslimer med Guds kärlek

Skrivet av Bertil Engkvist, i Sverige
11 bra tips för att möta muslimer med Guds kärlek

Bertil Engkivst delar med sig av 11 enkla och effektiva tips för hur du kan möta muslimerna i din närhet på ett bra sätt.

Läs mer »