Nästa fas i Pakistan: återuppbyggnaden

Skriven av OM Sverige, i Centralasien

Arbetet med att bygga upp raserade hus i norra Pakistan startade i december och går bra: 10 hus är redan återställda. Man har varit tvungna att anställa murare och andra byggnadsarbetare för att göra det fysiska arbetet, eftersom ingen i teamet hade tillräcklig erfarenhet. I slutet av januari hade man gått igenom 40 hus. Tacka Gud! Planen är att hinna 50 hus varje månad, för att fullfölja åtagandet att återställa 250 hus inom sex månader. Hittills har man kunnat följa planen!

Alla hus är olika: om huset står kvar, är det mer en fråga om att göra underhållsarbete, med hjälp av befintligt tegel, laga sprickor, reparera tak. Några hus behöver byggas om från grunden, men inte så många - cirka tre av tio.
Folk har redan flyttat in i sina restaurerade hus. Vissa hus skulle varit mycket farliga att bo i, men särskilt på vintern behöver människor ha det skydd som ett hus ger.  Alla är mycket glada: "Det var helt omöjligt, när man såg vårt hus, att tänka sig att bo i det, men ni har gjort det möjligt."

I södra Pakistan förbereder teamet sig för att starta återuppbyggnaden i februari.

1 miljon $ har samlats in, varav ca 75.000 kr i Sverige. (julinsamlingen gav ca 20.000). Tack alla som varit med och gett till de översvämningsdrabbade i Pakistan!

Senaste Nyheter & Blogginlägg

En ny våg av förföljelse i Algeriet

Skrivet av Nicole James, i Mellanöstern & Nordafrika
En ny våg av förföljelse i Algeriet

“Nu finns ingen rädsla längre, ingen återvändo och en stark överlåtelse att fortsätta oavsett vilket pris vi får betala” säger Youssef, själv algerier och OM:s missionsledare i Algeriet, efter att myndigheterna för två månader sedan stängt House of Hope, en blomstrande församling och missionsbas i Oran, Algeriet.

Den 9 november 2017 beordrade guvernören i Oran att all aktivitet i House of Hope skulle upphöra omedelbart. ”Det handlar om falska anklagelser och grundlösa rykten” berättar Youssef. ”Fyra polisbilar kom och poliserna bommade igen dörren och förseglade den. Alla aktiviteter, alla gudstjänster och bibelskolan Timoty School tvingades upphöra med sin verksamhet. ”... Läs mer »