Moderna fariséer?

Skriven av OM Sverige, i Afrika

 

Femton personer från olika delar av södra Afrika avslutade nyligen en utbildning om HIV och AIDS i Mamelodi, Sydafrika. De kom från många nationer, och företrädde befintliga och potentiella AIDS arbeten i Zambia, Moçambique, Malawi och Sydafrika.
Gud talade och många vittnade om den förvandling som skett i deras hjärtan. "HIV och AIDS .... erbjuder en fantastisk möjlighet till församlingen. Det blir som en spegel för oss och den ber oss att ta reda på om vi verkligen är ett folk av nåd och sanning, Kristi efterföljare eller helt enkelt bara moderna fariséer ", sade en deltagare. En annan insåg, "Jag kan inte fortsätta att behålla all denna information för mig själv, när jag vet att det kan förändra någons liv."
För kursdeltagarna börjar nu utmaningen när de återvänder till sin tjänst, utrustade för att trappa upp eller börja genomföra det de lärt sig om HIV och AIDS i sitt arbete. Be gärna för dessa deltagare och frukten av deras arbete.

Senaste Nyheter & Blogginlägg

En ny våg av förföljelse i Algeriet

Skrivet av Nicole James, i Mellanöstern & Nordafrika
En ny våg av förföljelse i Algeriet

“Nu finns ingen rädsla längre, ingen återvändo och en stark överlåtelse att fortsätta oavsett vilket pris vi får betala” säger Youssef, själv algerier och OM:s missionsledare i Algeriet, efter att myndigheterna för två månader sedan stängt House of Hope, en blomstrande församling och missionsbas i Oran, Algeriet.

Den 9 november 2017 beordrade guvernören i Oran att all aktivitet i House of Hope skulle upphöra omedelbart. ”Det handlar om falska anklagelser och grundlösa rykten” berättar Youssef. ”Fyra polisbilar kom och poliserna bommade igen dörren och förseglade den. Alla aktiviteter, alla gudstjänster och bibelskolan Timoty School tvingades upphöra med sin verksamhet. ”... Läs mer »