Sport - ett viktigt verktyg i Sydafrika

Skriven av OM Sverige, i Afrika

I ett samhälle plågat av fattigdom, hög arbetslöshet och kriminalitet har ett frö av hopp tyst börjat växa i Diepsloot, strax norr om Johannesburg. I januari erbjöd OM Sydafrikas SportsLink att starta utbildning i Diepsloot för fotbollstränare: det s.k. Ubabalo programmet. Ubabalo betyder "livs-coachning", något som har exploderat i Sydafrika och hela världen. Den integrerar coachning i fotbollsfärdigheter tillsammans med coachning i livskunskap såsom andliga, känslomässiga, miljömässiga och sociala värderingar. Ubabalo låter coacherna använda idrott för att förändra ett samhälle. De blir i själva verket mentorer till den "faderlösa generationen."

Bophelong Sports Club i Diepsloot har utvecklats av Bryanstons Metodistkyrka. Det är den enda fotbollsplanen i Diepsloot och är öppen för alla att spela. SportsLink samarbetar med denna kyrka för att föra Bophelong Sports Club till en professionell nivå. Man har redan 300 barn som deltar i klubben, samt två heltidsanställda och sex coachvolontärer. Sportslink utbildade dessa lokala coacher i Ubabalo samt tränare från OM och Athletes in Action. Under utbildningen sa en av de ivriga coacherna, "Jag kommer att använda detta hela mitt liv!" SportsLink hoppas även att så småningom få introducera Ubabalo i lokala skolor i Diepsloot, liksom skolor i Mamelodi Township nära Pretoria.

 

Senaste Nyheter & Blogginlägg

En ny våg av förföljelse i Algeriet

Skrivet av Nicole James, i Mellanöstern & Nordafrika
En ny våg av förföljelse i Algeriet

“Nu finns ingen rädsla längre, ingen återvändo och en stark överlåtelse att fortsätta oavsett vilket pris vi får betala” säger Youssef, själv algerier och OM:s missionsledare i Algeriet, efter att myndigheterna för två månader sedan stängt House of Hope, en blomstrande församling och missionsbas i Oran, Algeriet.

Den 9 november 2017 beordrade guvernören i Oran att all aktivitet i House of Hope skulle upphöra omedelbart. ”Det handlar om falska anklagelser och grundlösa rykten” berättar Youssef. ”Fyra polisbilar kom och poliserna bommade igen dörren och förseglade den. Alla aktiviteter, alla gudstjänster och bibelskolan Timoty School tvingades upphöra med sin verksamhet. ”... Läs mer »