Speciella, unika och djupt älskade - Sydafrika

Skriven av OM Sverige, i Afrika

Onsdag är skoldag för OM:s Aids Hope personal i Mamelodi, ett slumområde utanför Pretoria. Genom att dela in i grupper om fyra, de tillför livskunskap till alla sjunde klasser på tre lokala skolor (totalt sex klasser) i stadsdelen. Varje klass har 45-55 elever. Teammedlemmarna fungerar också som förebilder, som visar samarbete och goda relationer. Ämnet livskunskap omfattar träning i att vara en person med god karaktär, göra bra val och ställa upp mål och nå dem. Det innehåller också hiv och aids.

"Skolorna vet att vi är en kristen grupp", säger Lorna, från Irland. "De låter oss tala om Jesus och avsluta lektionerna med sång och bön. Jesus är en bra förebild, en man med god karaktär och en som aldrig syndat. Vi försöker alltid visa på Guds kärlek för varje barn i allt vi lär ut och hoppas de kommer att få en viss förståelse för Hans fadershjärta för dem."

"Ibland undrar jag om något av det når fram, om alla våra ansträngningar ger resultat. Med ett så stort antal studenter är det omöjligt att komma ihåg alla namn och att bygga individuella relationer. Man måste leta efter de små sakerna, som dagen då någon hörde en av flickorna säga till en blomma, "du är speciell och unik och djupt älskad" - de ord vi fortsätter att upprepa i våra klasser! Mitt hjärta jublade när jag tänkte på fröna som såtts och som förhoppningsvis kommer att fortsätta växa."

Be för barnen i Mamelodi. Be att OM teamet ska få ha en positiv inverkan på barnen. Be att barnen ska få komma till tro på Kristus genom teamets vittnesbörd.

 

Senaste Nyheter & Blogginlägg

En ny våg av förföljelse i Algeriet

Skrivet av Nicole James, i Mellanöstern & Nordafrika
En ny våg av förföljelse i Algeriet

“Nu finns ingen rädsla längre, ingen återvändo och en stark överlåtelse att fortsätta oavsett vilket pris vi får betala” säger Youssef, själv algerier och OM:s missionsledare i Algeriet, efter att myndigheterna för två månader sedan stängt House of Hope, en blomstrande församling och missionsbas i Oran, Algeriet.

Den 9 november 2017 beordrade guvernören i Oran att all aktivitet i House of Hope skulle upphöra omedelbart. ”Det handlar om falska anklagelser och grundlösa rykten” berättar Youssef. ”Fyra polisbilar kom och poliserna bommade igen dörren och förseglade den. Alla aktiviteter, alla gudstjänster och bibelskolan Timoty School tvingades upphöra med sin verksamhet. ”... Läs mer »