Gud älskar Albanien

Skriven av Katherine Porter, i Östeuropa

Albanien - Field Leader Pranesh Anandlal at OM Partnership weekend - OM International

– Gud älskar Albanien! 

Broder Andrews stämma med sin holländska brytning klingade över hela Tiranas stadium och de flesta av oss grät när tusentals albaner gensvarade på hans ord med ett enormt dån av känslor.

I mer än 45 år hade Albanien varit ett av Europas mest stängda och fattiga länder. Kristna bad om att hitta sätt att få dela evangeliet, men dörrarna förblev envist stängda. Ett av OM:s kreativa projekt innebar att man släppte flytande paket med traktater i vattnet medan OM:s skepp seglade längs kusten. Senare hittade vi sådana traktat på museet för Ateism och Religion i Tirana, som exempel på försök från det imperialistiska Väst att moraliskt fördärva albanerna.

Men den här dagen i juni 1991, lyssnade ett litet team på Broder Andrew när han, för första gången på generationer, delade evangeliet. Responsen var otrolig: Hela veckan var vårt team omringat av albaner fulla av frågor: ”Älskar Gud Albanien? Kommer Gud ihåg Albanien? Älskar Gud verkligen oss?” 

Det var en genuin förvandling: I slutet av veckan, den 7 juli, blev 43 albaner döpta i Tiranasjön. Det som hade varit en sjö i hjärtat av ett land indränkt i kommunism och ateism, blev födelseplatsen för den moderna albanska kyrkan. Män och kvinnor klev upp ur dopvattnet med en tro på Kristus – och inte mycket annat. Men en ny era hade grytt, full av löften och förväntan. 

Först på plats
2016 firade OM 25 år i Lärjungakyrkan i Durres, en av många församlingar som föddes ur de tidiga åren av öppenhet. En sydafrikansk OM-medarbetare, PraneshAnandlal, var teamledare och den första pastorn i församlingen. 

Vårt team på fem personer kom till landet i november 1991. Vår förväntan följdes snabbt av en häpen tystnad: Den extrema fattigdomen var otrolig. Durres hade då en befolkning på 60 000 personer och det fanns bara åtta bilar i hela staden. Folk hade ingenting. Det fanns så lite mat. Vi var den första gruppen utlänningar som kom och bodde i Durres och de visste inte hur de skulle bemöta oss.

Teamet startade med tre mål: Att lära sig språket, att starta bibelstudiegrupper och att lära sig kulturen. Inom de första fyra veckorna hade teamet lett fyra människor till frälsning, berättar Pranesh, och på juldagen bjöd de in alla de kände till sitt första julmöte i Durres. 

Vi pratade väldigt lite albanska, så vi använde en tolk, minns Pranesh. Det var kanske femtio personer där. Jag inledde med bön. När jag kommit halvvägs så knuffade tolken på mig och sa Jag tror att du först måste förklara vem du pratar med. De här människorna vet ingenting om Gud. Albanerna hade på den tiden bokstavligt talat inget begrepp om Gud.

Under det första mötet var det en flicka vid namn Omeida som kom in och satte sig när hon hörde sång på engelska. I slutet gav teamet alla en gåva – Den enda bibeldelen på modern albanska, nämligen Johannesevangeliet. Oneida tog det och läste det hemma. Efter det mötte hon Anthea från teamet och ställde frågor till henne om det hon läst. ”Hur kan Gud vara min far? Min pappa är död.”Anthea förklarade om vår himmelske far och ledde henne till Gud.

Sedan dess träffades teamet och de nya troende på söndagar, och församlingen växte från fem troende till 150 på tre år. 

Den är i sin fulla kraft fortfarande, rapporterar Pranesh.

Sjung lovsång till Gud för Albanien
Under våren 1992 var Pranesh och teamet inbjudna till ett albanskt bröllop. 

Bruden ville att utlänningarna skulle vara med på festligheterna, så vi tog med oss vår gitarr ifall de skulle be oss sjunga.

Det gjorde de och efteråt kom brudens mor fram till dem och grät och sa ”När jag var ung, hade jag en vision eller dröm om att en grupp utlänningar en dag skulle komma och sjunga lovsånger till Gud för Albanien.

Pranesh berättar att teamet ledde henne och hennes man till tro på Gud. Hon har nu gått bort men hennes man är fortfarande diakon i församlingen i Albanien.

Gud gav oss ett unikt fönster i Albanien. Vi fick ungefär fem år innan allt förändrades, fortsätter Pranesh. Om vi inte hade tagit den chansen hade vi missat den. Men eftersom OM var kreativa, flexibla och tillgängliga, använde Gud oss. Vi var på rätt plats i rätt tid. Det fanns ingen plan att vi skulle nå ut till Albanien, ändå blomstrar fortfarande de församlingar vi planterade. Är vi lika redo att bli använda av Gud idag?

TeenStreet 2017 - nu åker vi!

Skriven av Elisabeth Rodriguez, i Teenstreet

Elisabet rodriguez

27 juli-2 augusti, Tyskland
Den här veckan samlas 3 500 tonåringar och ledare för årets TeenStreet
Vi ställde ett par frågor till Elisabeth Rodriguez, Sverigeansvarig för TeenStreet:

Vad är årets tema?
Årets Tema är "Unshakeable". Undervisningen kommer att utgå från Romarbrevet 8 med fokus på vers 37: ”Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.”

Vad kommer hända i år?
Förutom all undervisning, lovsång, seminarier & workshops och mycket mer så är det ett väldigt speciellt år. TeenStreet som läger fyller 25 år och det kommer att genomsyra hela veckan och firas med pompa och ståt. 

Hur många svenskar är vi som åker?
Vi är över 260 svenskar, både tonåringar och ledare. Många är nya, det är riktigt kul!

Vad ser du mest fram emot för årets läger?
Jag ser fram emot att få se vad Gud har för oss, framförallt att få höra alla vittnesbörd och få lovsjunga honom som är UNSHAKEABLE tillsammans med flera tusen. Och att äta glass och få hänga med sköna människor.

En gräsrotsrörelse bland de minst nådda!

Skriven av Martin Ström, i Sverige

 lightstock 409877 full anders carlÃn

Inom vår globala rörelse är vi mitt uppe i en process av gallring i verksamheter för att ge utrymme och fokus på det vi upplever är Guds kallelse för oss i vår tid; att se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda! Verksamheter som startades för flera decennier sedan, eller för bara några år sedan, knoppas av eller läggs ner om de inte på ett tydligt sätt leder till nya gemenskaper av lärjungar bland människor som inte lever inom räckhåll för existerande församlingar. Att gallra är en smärtsam process eftersom man tvingas välja vad som ska prioriteras och vad som inte längre ska vara med. Det blir inte enklare om sammanhanget har en lång och rik historia!Inom OM firar vi 60 års jubileum mitt uppe i den här processen.

Varje dag växer antalet människor som aldrig har hört om Jesus en enda gång med uppskattningsvis 57 000 personer. Det är alldeles uppenbart att traditionella modeller av att vara församling med byggnader, betald personal och programorienterad möteskultur inte svarar upp mot den globala befolkningsökningen. Inte i vår del av världen och ännu mindre bland onådda folkgrupper. Det är små, enkla och multiplicerande gemenskaper på gräsrotsnivå som kommer att geden stora majoriteten av människor möjligheten att få erfara mötet med Jesus och en gemenskap med andra lärjungar.

Sociala medier och internet kommer att spela en viktig roll framöver när Guds rike utbreds men de kan aldrig ersätta mötet mellan människor av kött och blod i en gemenskap med Jesus i centrum som berättar om den Gud som antog en människas gestalt och blev som… en av oss!

I nära samverkan med församlingar världen över vill vi se en multiplikation av enkla uttryck och former av att vara kyrka bland de minst nådda. Utåtriktade gemenskaper omkring Jesus som ger upphov till flera gemenskaper. Det är dags att gallra och tillsammans be, ge och gå för de minst nådda!

Senaste Nyheter & Blogginlägg

Nu tror Ajit på Jesus!

Skrivet av Magdalena Carlén, i Indien & Sydostasien
Nu tror Ajit på Jesus!

Just nu jobbar OM:are över hela världen för att se fler levande gemenskaper av efterföljare till Jesus växa fram. Våra team i Bangladesh möter ofta människor över en kopp te för att prata om livet och diskutera tro och religion. Det var så Ajit mötte Jesus.

Ajit trodde att han visste vad livet handlade om. Han var nöjd med tillvaron och även om hans familj aldrig varit rik hade de heller aldrig varit fattiga. Ajit hade två söner och drev eget företag inom skogsbranschen och hade till och med en egen liten jordlott där han odlade ris. Även om...

Läs mer »