Teenstreet theme

TeenStreet på hemmaplan

TeenStreet är OM:s internationella ungdomsläger som brukar samla över 4 000 personer i Tyskland. När coronapandemin bröt ut förra året behövde TeenStreets ledarteam tänka om och ett stort läger blev istället flera olika mindre läger.

Oskar Åblad och Ida Emanuelsson var med och arrangerade TeenStreet-lägret i Ryttargårdskyrkan i Linköping förra sommaren.

– Två veckor innan bestämde vi oss för att köra och det finns flera vittnesbörd från den veckan. Gud gjorde något stort i det som kändes så litet, säger Oskar.

Inför sommaren 2021 lanseras TeenStreet+ i Sverige, som innefattar tre mindre event vid olika tillfällen (se faktaruta). Ida och Oskar arbetar med att koordinera dessa event som alla utgår från temat ”Named”.

– Temat handlar om Moses liv och hur han, som en helt vanlig person, stötte på utmaningar men verkligen fick lära sig att våga lita på Gud och gå dit Gud kallade, beskriver Oskar.

LOKALA LÄGER I SOMMAR

I sommar blir det möjligt för lokala församlingar att öppna upp för ungdomar att vara med i TeenStreet-lägret – på hemmaplan. Dagarna på TeenStreet Experience innehåller allt som en vanlig TeenStreet-dag i Tyskland brukar erbjuda, som möten, undervisning och samtal i smågrupper. Som församling är det fritt att välja hur litet eller stort event man vill anordna.

– Det ska inte vara en börda för en församling att arrangera TeenStreet. Allt är förberett och jag och Oskar finns tillgängliga både innan och under eventet för att hjälpa till, säger Ida.

– Som församling kan man välja att öppna upp sina lokaler, trycka på play och sedan gå hem eller så kan man välja att arrangera tre heldagar med aktiviteter, egna seminarietalare och lovsångsteam på plats. Tillsammans med oss lägger de upp en plan för hur de här tre dagarna kan se ut, fyller Oskar i.

INTERNATIONELL GEMENSKAP

I sommar arrangeras TeenStreet på över 80 olika platser i Europa och de olika platserna kommer kunna kommunicera med varandra.

– På ett annorlunda sätt kommer man fortfarande kunna få den här vi-känslan. Det är inte bara i lilla Linköping utan det händer samtidigt på flera platser runt om i Europa, berättar Ida.

Isak Nilsson är tillförordnad TeenStreet-koordinator och arbetar med att hålla ihop planeringen. Han lyfter upp vikten av att erbjuda ungdomar en möjlighet till kristen gemenskap i sommar.

– Om det går utifrån myndigheternas riktlinjer, vill vi ge församlingarna chansen att samla sina ungdomar för gemenskap, lärjungaträning och tillbedjan, avslutar Isak.

»Vill din församling också anordna TeenStreet? Kontakta ida.emanuelsson@teenstreet.de för mer information

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15