Dagens andakt tisdag

"Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster." 6Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.

Sedan sade Jesus: "Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig."

De orden gav upphov till ny oenighet bland judarna. Många sade: "Han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom?" Andra sade: "Så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda?"

Johannes 10:1-21

Karaktärer i texten

Tjuven - stjäl. dödar, förgör (liv, hem, äktenskap, familjer, barn, framtider, hopp, hälsa, kärlek), använder inte dörren. kom innan herden, men fåren lyssnade inte. Grindvakten öppnar inte.

Den lejde mannen - flyr, bryr sig inte om fåren. Äger inte fåren, inte hans ansvar. Sådant som vi skyddar oss med kan bli opålitliga när problem dyker upp, fundera på vad.

Vargen - tar fåren när de saknar skydd. Ett rovdjur, lever av får.

Även om dessa saker innebär problem, men ibland håller vi ofta fast vid dem. Vilka saker är det i ditt liv?

Låt Gud vara herden.

Om något kom i din bön och reflektion, släpp det inte. Prata med någon i förtroende. Bearbeta.