Dagens andakt torsdag

Hela OM världen är idag kallad till bön för Lawrence Tong, OM:s nya ledare och hans team. Vi lyssnar på ett meddelande från honom.

Människan gör upp många planer, men det är Herrens vilja som sker.

Ords 19:21

Vi ber för:

Organisationen

Att vi som rörelse är mottagliga för Andens röst. Vi vill vara en andeledd rörelse. Vi vill göra Guds vilja och lyckas bortom våra egna planer.

För OM, att vi skall "älska Herren, vår Gud, av hela vårt hjärta, med vår själ och med all vår kraft." 5 Mos 6:5

För planerna att flytta internationella kontoret till Singapore. Det finns en lokal, men be för förhandlingarna. Platsen blir tillgänglig i början av 2014.

 

Lawrence personliga bönämnen

Ökad kapacitet när jag tar över det stora uppdraget att leda OM. För visdom, styrka, nåd och och trofast förvaltarskap. En uppgift för stor mig ensam.

Andlig mottaglighet som manar mig mot Gud. Sök Herren”, manar mitt hjärta.Dig, o Herre, söker jag. Psalm 27:8

 

Lawrence fru Susan:
- Hennes relation med Gud. Sök Herren”, manar mitt hjärta. Dig, o Herre, söker jag. Psalm 27:8
- Hennes roll som hustru och mor. Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren! Psalm 27:14