Dagens Andakt Måndag

Om att bygga på en stadig grund

Varför gör vi det vi gör? Är det av vana, grupptryck eller ren tradition?

Matt 7:24-27 - Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.

Jag har varit involverad i kyrkans barn- och ungdomsarbete under hela min uppväxt. När jag blev äldre var det naturligt att vara med som ledare och jag fanns med i det mesta och jag byggde väggarna och taket, men var fanns grunden? Det blev bara verksamheter och det blev jobbigt att gå till kyrkan, jobbigt att vara ledare och jag kände ingen glädje. Mitt hus rasade och raset blev stort.

Luk 6:46-49 - Varför säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det är väl byggt. Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor.

Jag åkte till Sydafrika för att gå OM:s lärjungaträningsprogram och något inom mig hände: jag återupptäckte Jesus och blev förälskad i honom på nytt. Jag återvände till Sverige och till min församling, gick tillbaka in i ledaruppgifter men gjorde det med en helt annan glöd. Jag började bygga huset från grunden och Jesus blev grunden på nytt. Plötsligt fanns en glädje i de uppgifter jag stod i som jag inte upplevt på länge.

Är Jesus grunden för ert husbygge eller bygger ni på sandstranden? Kommer huset att klara stormarna eller kommer det att rasa? Jesus är tydlig med att om vi inte har Jesus som grund och följer hans ord kommer vårt hus och våra liv att falla.

Låt oss be att Jesus får vara vår grund!