Dagen Andakt onsdag

Den blinde Bartomaios. Markus 10:46-52

Vi vet inte så mycket om honom. Förmodligen kom han från en fattig familj. Hans namn betyder son till Tomaios, visar kanske på att han inte hade något egenvärde, kanske för att fadern var känd och kanske inte känd för bra saker. Folk kunde göra vad de ville med honom.

När Jesus kommer ropar han: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!"

Folk försöker få tyst på honom, gömma honom.Men Jesus kallar på honom.

Han slängde sin mantel och sökte sig fram till Jesus. Jesus frågar ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Varför?

Det visar på respekt och värdighet. I denna situation och alla relationer finns det ofta en tydlig maktposition. Jesus är den som får avgöra i denna situationen.

Hur reagerar vi när vi befinner oss i en maktposition för att behandla människor med respekt och värdighet?

Hur kan vi bli mer lika Jesus och uppmana människor till rätt beslut i livet?