Dagens andakt fredag

Vad är det största bönesvaret du någonsin upplevt?

Hur ofta tar vi tid att stanna upp och reflektera kring Guds bönesvar?

4 saker jag vill påminna oss om idag kring bön:

1. Be i tro, och minns var tron kommer ifrån: Rom 10:17 Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Att be i tro är att be utifrån Guds ord.

2. Be med tillförsikt. 1 Joh 5:14 Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Ber vi utifrån Guds ord kan vi lita på att Han svarar.
Att veta att Gud kan är inte samma sak som att be att Gud kommer att handla. Det finns en sak som alla kristna kan be om med tillförsikt: vishet. Om du ber om vishet, kommer Gud att ge dig det. Be Gud att hjälpa dig att be.

Jak 1:5 Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

3. Be om det du har tro för. Börja i det lilla, vad kan du be för som du verkligen har tror för? Kanske är det inte att hela världen ska bli frälst, men att få en möjlighet att prata med din granne om det du tror på? Låt Gud leda dig steg för steg och på så vis låta din tro växa.

Matt 17:20 Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.

4. Be tillsammans med andra, särskilt inom de områden där du själv har liten tro. Låt andras tro lyfta din egen.

Att komma ihåg:
Vår tro kommer från Guds ord.
Om du inte vet hur du ska be, be om vishet och Gud kommer att svara.
Be om det du har tro för, och låt tron och bönen växa därifrån.
Be tillsammans med andra och låt andras tro lyfta din egen.