Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Joh 10:1-21 - Jesus som den gode herden

Vad lär vi oss om fåren i texten?

- De hör herdens röst och följer den
- Känner igen herdens röst, och följer inte andra röster
- De är individer och har namn
- Lever i flock
- Det finns flera flockar
- De vet att de är älskade och omhändertagna
- Flyr från vargar och andra faror

Fåren symboliserar oss människor, och vårt förhållande till den Gode Herden - Jesus. Vad vet vi om världsliga får, utöver ovanstående?

- De följer. Inte alltid herden, men det första fåret som rör sig.
- De flyr istället för att slåss, framförallt för att de inte kan försvara sig.
- Har inte den bästa synen: tappar lätt bort resten av flocken när de går med huvudet ner i backen.

Jesaja 53:6 - Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.

Karaktär har länge varit högt värderat i samhället, men fokuset har allt men kommit att bli på vår personlighet. Under de senaste månaderna har dock Gud påmint mig om vikten av att låta Honom forma vår karaktär. Samhället, vårt sammanhang och vår kultur påverkar vad vi ser som goda karaktärsdrag, men är det samma saker som det Gud håller högt och letar efter? Ibland ja, ibland nej. Låt oss stanna upp och se till att vi fortfarande följer den Gode Herdens röst och inte samhällets.