Dagens andakt onsdag

Vad har hänt som varit positivt de senaste veckorna? Som uppmuntrat och välsignat er? Dela lite.

Vad finns det som gjort dig bestört?

Psalm 130

1 En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
2 Herre, hör min röst,
låt dina öron lyssna till mina rop om nåd.
3 Om du, Herre, tillräknar missgärningar,
Herre, vem kan då bestå?
4 Men hos dig finns förlåtelse,
för att man skall frukta dig.

5 Jag väntar på Herren,
min själ väntar,
och jag hoppas på hans ord.
6 Min själ längtar efter Herren,
mer än väktarna efter morgonen,
ja, mer än väktarna efter morgonen.

7 Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd,
full lösepenning finns hos honom.
8 Det är han som skall friköpa Israel
från alla dess missgärningar.

- "Ur DJUPEN ropar jag." Vad är det ur djupet i DITT hjärta som ropar till Gud?

- Jag återkommer till tre olika böner de flesta dagarna. Att tre gånger om dagen stanna upp och be.

På morgonen handlar bönen om skapelsen.

På dagen handlar bönen om att Jesus är mitt ibland oss.

På kvällen handlar bönen om korset.

-Amen