Dagens andakt torsdag

1994, en ung man i 30-års åldern får för första gången i bibel i sin han där han bor i Turkiet. Han fick den från en vän på posten. Detta leder till att han kommer till tro. Jag träffade honom 1998 när jag kom och blev del i teamet.

Tillsammans med sin familj växte de i tron. -99 startade de center i Antiokia. Man kan köpa kristen litteratur, men framförallt kan man få möta kristna. Människor i staden ser upp till honom på samma sätt som människor såg upp till Noa.

Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sade: ”Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem.” Men Noa hade vunnit Herrens välvilja. Detta är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud.1 Mosbebok 6:5-9

Han var oförvitlig. När du hör det, vad tänker du?

Vad var det som kännetecknade Noa?

Han hade säkert många fiender, men det fanns också många som såg upp till honom. Det fanns säkert dem som ville ta del av hans visdom.

I Antiokia finns det till största delen muslimer, men många ser upp till mannen som driver centret. Men det finns också dem som är hans fiende.

I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro.Hebreerbrevet 11:7

Vi får tro, och bygga i tro. Vi får förlita oss på Gud i en respektfull fruktan och inrikta våra liv på honom. I allt lita på honom och tro att han kan göra mer än vad vi anar.

Det är gemenskapen med Gud och karaktärsdaningen som står i centrum.