Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Hebreerbrevet 11:7 – I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina.Noa hade en vision som syftade till att rädda andra.

Joh 15:12-13 - Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.

En resa i tro med Jesus i centrum, och målet att se andra människor frälsas och räddas.

Reflektera över människor i ditt liv:
- Var befinner de sig på sin resa i trons värld?

- Vad kämpar de med?
- Var har Gud varit närvarande i er relation?
Be för dem – om beskydd, uthållighet och kärlek.