Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Anna

I Johannes 4 möter Jesus en samarisk kvinna som varken judarna eller samarierna ville ha något att göra med. Genom att prata med henne visar Jesus att han går över geografiska, kulturella och sociala gränser för att möta människor med budskapet om förlåtelse, nåd och evigt liv.

Vi människor tycker ofta om det präktiga, det som är perfekt och gärna det bästa. Jesus väljer att möta en kvinna som inte på något sett är präktig, perfekt eller bäst – hon är inte ens med i kvinnogänget! Och Jesus låter kvinnan få reda på den djupaste Sanningen : att Jesus är Messias och bär på det eviga livet.

Genom hela historien vänder sig Jesus till de som inte är perfekta: Jona, som till en början flydde Guds kallelse; Paulus som till en början förföljde kristna och Petrus som förnekade Jesus 3 gånger.

Hur ser det ut i våra egna liv? Har vi misslyckats, förnekat Jesus och tänkt att allt därför är kört? Jesus räds inte våra misslyckanden, han kan och vill använda oss också i det. I Johannes 10:10 säger Jesus: jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Jesus ger liv också i situationer som vi upplever som döda: i våra misslyckanden och snedsteg.