Dagens andakt tisdag

Inflytande, vad innebär det?

Vad är skillanden inflytande och manipulation?

"När man använder sitt inflytande till att föra andra bakom ljuset blir det manipulation."

"Frånvaro från frihet att välja är manipulation. Frihet att välja är inflytande."

Manipulation är själviskt.

Alla manipulerar mer eller mindre, avsiktligt eller oavsiktligt.

I bibeln kan vi läsa om David och Batsheba. Det måste ha förekommit en hel del manipulerande och försök att dölja sanningen.

Jesus var perfekt. Han använde inflytande som var så starkt att människor drogs till honom. Samma sak som lockade människor till honom gjorde också att andra ville döda honom.

Be att Gud visar hur vi kan vara människor med inflytande som leder människor till ett överflödande liv i Kristus.

Gud måste visa oss exempel i våra liv där vi varit manipulativa

Vi måste lyssna på Gud

Vi måste välja. Det är inte enkelt men det är vad världen behöver.