Dagens Andakt Fredag

Skriven av Carolyn

5 Mos 30:19 - Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva.

Mose ställde israeliterna inför utmaningen att framför döden välja livet. Det har också kommit att bli min kamp och min längtan: att välja livet, i alla livets situationer. Att förlåta snarare än att fördöma, le istället för att förbanna. Vad väljer du, liv eller död?

Jag läser Randy Alcorns bok "The Treasure Principle" och utmanas att bli generösare. Alcorn skriver "om vi ger en gåva kommer Gud att multiplicera vår belöning med 100!" Tänk på det nästa gång du står inför att ge eller inte att ge. Välj livet, och välj att vara generös: Gud kommer att belöna dig.