Dagens andakt onsdag

Man tror att Hebreerbrevet är skrivet till judar som blivit kristna. Framförallt för att det är många hänvisningar till Gamla Testamentet. Det är omväxlande tillbakablickar till GT och blickar framåt.

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
Hebreerbrevet 11:1

Vår tro tittar både bakåt mot det som varit och framåt mot  det vi inte sett.

En vän till mig beskrev det som att Gud är mitt golv. Så fort vi har ett golv vet vi vad som är upp och ner. Vi kan inte falla längre än golvet. Det är vad vi står på och det som gör att vi kan resa oss.

Kanske behöver vi tittat bakåt för att orka titta framåt. Ibland tittar vi framåt, vi vet inte vad som händer, tron ger oss visshet om det vi inte ser.

Fundera på i vilken riktning du bör titta, bakåt eller framåt?

På vilket sätt är Gud som ett golv för dig?

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.
Hebreerbrevet 12:2

Vi behöver hjälpa varandra att fortsätta tro.