Dagens andakt torsdag

Skriven av Therese

Therese berättar om sina 5 månader med OM i Fillippinerna.

Tillsammans med min vän Victoria åkte jag till Fillipinerna för att jobba som volontär i OM:s arbete i Cebu. Det handlade om allt mellan att laga mat till barnen på barnhemmet, hjälpa till på skolan, undervisa i Bibeln och lära ut olika instrument. Vi umgicks också mycket med barnen på gatan: pratade, spelade fotboll och lekte lekar.

Innan jag åkte ut hade jag två mål: att lita mer på Gud och att se människor med Jesu ögon.
För min del handlade det mycket om att våga släppa kontrollen och tro att Gud faktiskt håller. I mötet med barnen blev det tydligt att jag behöver lita på att Gud håller dem i sin hand och att Han har makt att förvandla dem och förändra deras framtid. 
Jag upplevde också hur jag mer och mer fick se barnen med Jesu ögon och Hebreerbrevet 11:1 blev så levande: tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. För Gud är allting möjligt också där det ser hopplöst ut.

Nu har jag återvänt till Sverige, men jag är inte densamma som för ett år sen. Jag har utvecklats och växt otroligt och jag är så tacksam över det Gud lärt mig under min tid i Filippinerna.