Dagens andakt måndag

Skriven av Jackie

Samuel sändes till Jishaj för att smörja en av hans söner till kung över Israel. På köpet fick Samuel en lektion i hur Gud ser på människor: 1 Sam 16:7 - Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt – honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. 

Om Gud har förmågan att se bortom det yttre, och vi har Hans Ande i oss, har vi också tillgång till den förmågan! Låt oss be Gud lära oss att se människor baserat på deras hjärtan och inte på deras yttre.

Fil 2:5 - Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.