Dagens Andakt fredag

En man fick en vision i sin kammare. Det var ljust och Gud kallade honom till tjänst. Han sa: "jag kan inte". Men Gud sa "lita på mig". 

Utanför såg han sedan ett berg. Gud sa "pressa mot berget". Mannen sa "ok, det kan jag göra".

I tre år försökte han flytta berget. Till slut såg han en man uppe på berget, som skrattade åt honom och sa "I tre år har du försökt det här, du är misslyckad och borde hoppa från berget och ta ditt liv".

Mannen var modfälld och han kom till sin kammare. "Gud sa, jag sa inte att du skulle flytta berget, bara att du skulle pressa dig mot det. När mannen tog av sin skjorta kunde man se att han fått mycket muskler, han hade vunnit styrka. Gud sa "makten att flytta berget finns hos mig".

Vi blir ofta besvikna och nedslagna.

liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.
Joh 10:15

När vi känner depression och modfälldhet måste vara villiga att kämpa och Gud kommer att kämpa för oss.

Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Fil 2:9-11

Hur får vi åter det som människor stjäl?

Gud är en återupprättare. Det kan vi se i berättelsen om Job. Han förlorade allt. Men i sin nöd höll han sig nära Gud och sökte honom ihärdigt.

Gud står med oss, och vi kan säga till honom "Kämpa för mig".

Vi kan inte säga att problem inte finns. Det kommer frestelser och svårmod. Men vi får alltid ha frid.

Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Psalm 16:11