Dagens Andakt tisdag

Skriven av Mårten

Luk 16:1-13 - Den ohederliga förvaltaren

Även om vi inte har mycket pengar eller stora rikedomar behöver vi fundera på vad vi gör med det vi har. Hur förvaltar jag mina tillgångar, mitt förtroende?

Luk 16:9 - Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.  

Mammon, eller pengarna, är ingenting att lita på, men vi kan använda dem till något gott. Vi kan använda dem till att investera i Guds rike och i människor. När vi dör kan vi inte ta med oss pengar, men vi kan ta med oss det som har evighetsvärde: människor. 

Herre, hjälp mig så att rikedomarna aldrig blir målet i mitt liv, utan att andra människors bästa istället får vara det viktiga. Ge mig vishet och förstånd att på ett rätt sätt förvalta de gåvor du gett mig. (bön från www.bibelnidag.org)