Dagens Andakt onsdag

Skriven av Håkan

Luk 14:26 - Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. 

Jesus var inte ute efter folk som bara följde med, han letar efter efterföljare och lärjungar: de som gör som han gör och är beredd att ge upp allt, till och med sitt eget liv.

Det kan se ut som hårda ord, att vi ska hata vår far och mor, och om vi inte gör det kan vi inte vara Jesu lärjungar. Jag tror att Jesus är ute efter att hjälpa oss att få fatt i det som verkligen består för evigt: efterföljelse av Livet självt.

I Ps 73:25 skriver psalmisten: Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden.

Jag tror att det är den djupa tillfredställelsen Jesus vill hjälpa sina lärjungar att finna när han talar i Luk 14. Vi behöver öva oss i att glädja oss över det vi har och samtidigt vara medvetna om att det när som helst kan tas ifrån oss. Men när det tas ifrån oss, finns Gud fortfarande kvar.