Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Rom 1:1 - Från Paulus, Kristi Jesu tjänare (...). 

Paulus väljer att först och främst identifiera sig som Kristi Jesu tjänare, och sen som apostel.

Paulus var en fri romersk medborgare och hade rättigheter därefter. Ändå väljer han att först identifiera sig som en tjänare: Kristi Jesu ägodel.

Det ligger i samma anda som Ps 123 - Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd. 

Vi är kallade att tjäna Jesus, precis som Paulus. 

2 Kor 4:5 - Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. 

När människor går vidare från ett möte med oss i OM är det Jesus som ska bli förhärligad, inte vi.

Det kan tyckas självklart, men jag tror att det är viktigt att påminna varandra om det. När människor applåderar oss, och när de blir välsignade genom oss är det väldigt lätt att börja ta åt sig äran för det vi gjort. Men vi är Jesu Kisti tjänare och det är han som ska förhärligas och upphöjas. 

Paulus hade en dubbel identitet: Jesu tjänare, men också människors tjänare. Inte som dörrmatta, men som tjänare.