Dagens andakt fredag

Idag delar vi bibeltexter som har betytt mycket för oss och som kan betyda mycket för andra.

 

Carolyn som är på besök från Stockholm har en mugg med en morgonhälsning från Gud som önskar en bra dag med upplysning om att HAN inte kommer behöva någon hjälp. Bibelversen som följer med är:

"och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er."

1 Pet 5:7

 

Magdalena

När jag var på scoutläger och jag och min vän skulle ta ett Bibelmärke. En vers då var Josua 1:9ff som vi lärde oss genom att göra en rapp.
"Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.”

Tara

"Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan."

Rom 8:28

"Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre."

Rom 8:38-39

Martin

Häromdagen på the Zone köpte två killar kors från Antakka. Jag blev påmind om ett ord som jag delade evangeliet med till en man i där för 12 år sedan. Hur ordet spreds upp till Norden för att sedan återvända. Vi ser åter hur människor kommer från missionfälet tillbaka till oss.

Sänd ditt bröd över vattnet,
en dag får du det åter.

Pred 11:1

 

Jackie

Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?

Psalm 27:1

 

Magdalena

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. 12När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag skall låta er återvända till den plats jag har förvisat er från.

Jer 29:11-14

 

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju:Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting

Rom 10:9-15