Dagens Andakt tisdag

Vad tänker du på när du hör sårbarhet?

 

En undersökning om sårbarhet visade bland annat att:

- Vad som gör oss sårbara gör oss vackra.

- De som är sårbara är också de som mår bäst.

 

Men vi kan inte var sårbara med vem som helst utan risk att bli utnyttjade.

Vi vill vara en gemenskap som kännetecknas av att vara är ärliga och sårbara.

Vi gillar att låtsas att vi mår bra, vi har masker. Sårbarhet handlar om att våga inte vara perfekt och tillåta andra att inte vara det.

Vi kan hjälpa andra med deras svagheter om vi är sårbara.

 

”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.

2 Kor 12:9-10