Dagens Andakt torsdag

Vi lyssnar på berättelsen om en man som efter ett anförande kände stort misslyckande. Ombord på planet passerade två män och han hörde en av dem säga: "Vilken tur att vi slapp sitta jämte honom." Detta gjorde att han kände ännu större misslyckande, han ändrade sitt anförande ytterligare, men orden dröjde kvar hos honom och han undrade varför de sa så. När han indignerat konfronterade dem fick han veta att de inte ens varit på samma konferens och att vad de hade sagt gällde någon helt annan.

För tio år sedan arbetade jag med en ungdomsgrupp på Barbados. Det var en tjej som alltid tittade konstigt på mig och jag trodde att hon inte tyckte om mig. Jag förstod att jag hade fel om henne när hon berättade hur hon kommit till gruppen och jag hade lett mot mig och det fick mig att känna mig så glad.

Vi kan så lätt missförstå andra och få för oss saker som inte är sanna.

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Romarbrevet 12:2

Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad

2 Korintierbrevet 10:3-5

Vad andra tänker om oss definierar inte vilka vi är. Våra tankar förnyas genom att söka Gud genom Ordet och genom bön.

Vi kan med våra ord bygga fästen i andras liv med våra ord och genom att inte acceptera förändrändring hos dem.