Dagens Andakt Fredag

Skriven av Ja-Kyang

Var har du ditt självförtroende och din frimodighet? Vi berättar om Jesus för att vi har ett hjärta för människor, men var kommer din frimodighet ifrån?

Om du har 3 min med en vän som inte tror, vad berättar du?

Jag är övertygad om att vår frimodighet kommer från Jesus. Jag vet att Jesus kan hela, att han kan rädda oss från all ondska och det är i Honom jag har min frimodighet och mitt självförtroende att göra det jag gör.

Jag har insett under den senaste tiden att som kristna vill vi så mycket, men oft är vi alldeles för upptagna och vi distraheras alldeles för lätt av saker som händer i våra liv. Jag tror att det är djävulens knep att få oss att tappa fokus och frimodighet men låt oss istället fästa blicken på Jesus och hela tiden söka vår trygghet och vårt självförtroende i Honom.