Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Fi 1:27-30 - ...sida vid sida kämpar för tron på evangeliet... 

Paulus talar om att kämpa, lida, strida och utkämpa. Det kanske inte är de första ord vi använder när vi beskriver vad det innebär att följa Jesus. I väst har vi ofta en förmåga att betona de mjuka värdena: friden och glädjen, men var har talet om kampen försvunnit? 

"Livet finner man först när man funnit något att dö för." Det kan tyckas paradoxalt i ett välfärdsland som Sverige: många människor har allting i vårt land, men inte många skulle säga att de har livet eller gnistan.

Kristus gav sitt liv på korset för att vinna livet. Det är paradoxalt! Men Gud upphöjde honom. 

Människor som blir arbetslösa kan berätta om hur de snabbt kommer in i negativa cirklar och negativa tankemönster. Vi är skapade att ge oss hän, och att tillsammans utkämpa den goda kampen.

I slutet av sitt liv ser Paulus tillbaka på sitt liv och konstaterar i 2 Tim 4:7 - Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet. 

Kan du och jag säga samma sak?

Kanske är det i tider av kamp och mostånd som vi särskilt kan identifiera oss med Kristus. Livet finner vi först när vi funnit något att dö för...