Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

Ps 119:105-112 - Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga lagar.
Svårt har jag plågats, skänk mig liv, Herre, som du har sagt.
Herre, ta emot min sång som ett offer, och lär mig dina lagar.
Mitt liv är ständigt i fara, men jag glömmer aldrig din lag.
De gudlösa gillrar fällor för mig, men jag villas inte bort från dina befallningar.
Dina lagbud är min egendom för alltid, de är mitt hjärtas glädje. 
Jag har föresatt mig att följa dina stadgar, alltid, ända till slutet.

Amen.