Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Författaren till Hebreerbrevet säger att Guds ord är levande och verksamt. Låt oss läsa Psalm 119 och ta in det idag!

Ps 119:113-152

v. 137-144: Rättfärdig är du, Herre, och rättvisa dina lagar. Dina lagbud ger du i rättfärdighet
och i stor trofasthet. Jag förtärs av lidelse och harm när mina fiender glömmer dina ord. Ditt löftesord är fritt från slagg och din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer inte dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rätt och din lag är sanning. Nöd och elände drabbar mig, men dina bud är min lust.
Dina lagbud är rättfärdiga för evigt, ge mig förstånd så att jag får leva.