Dagens Andakt Måndag

Skriven av Jackie

Matt 5:13-15 Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. 


Har ni smakat mat utan salt? Det smakar inte mycket och vi känner att något saknas, även om vi inte alltid kan identifiera vad det är som fattas. Som kristna är vi kallade att vara världens salt, och precis som med mat utan salt blir världen smaklös utan kristna som bär Jesus inom sig. Vi känner att det fattas något även om vi inte alltid förstår vad det är som saknas.

Salt som förlorat sin sälta slängs i eld för att bli salt igen. Jag tror att det är samma sak för oss kristna: när vi går genom eld, när vi möter motgångar och prövningar träder sältan fram i våra liv. Och världen omkring oss får smak. 

Rom 12:1-2 Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Var uppmuntrade  och våga vara salt och ljus.