Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Tami

"Don't you worry,
don't you worry child.
Heaven's got a plan fo you!"
(Swedish House Maffia)

Fil 4:6-8 - Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. 

Jag har kämpat mycket med oro den senaste tiden, och det har påverkat mig otroligt. Texten från Fil ger oss ett par väldigt konkreta tips på vad vi kan göra.

För det första säger Paulus att vi behöver be.

Hudson Taylor sa en gång: "When we work, we work, but when we pray, God works"

För det andra behöver vi fylla oss med goda saker. Goda saker, inte dåliga, vackra inte otäcka. Lämna din oro till Gud, men se ocksåt till att fylla tomrummet med något gott - annars kommer oroshålet tillbaka!

Vad oroar dig mest just nu? Skriv ner det!
Lämna det sedan till Gud. Be att Gud tar hand om det.
Bestäm dig sedan för någonting som du vill fylla det oroshålet med - en hobby, positiva tankar, en bilbevers. Fortsätt att fylla dig med goda saker!

Oro är inte något som försvinner på en gång. Vi behöver lämna vår oro till Gud gång på gång, genom bön och genom att fylla oroshålet med något gott.

Kanske har de mer rätt än de tror, Swedish House Maffia...:

Don't you worry,
don't you worry child
Heaven's got a plan for you.