Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Jackie

Nu är vi verkligen igång med ett nytt år! 

Jag är fascinerad av filmen Sagan om Ringen och har funderat en del på den historien den senaste tiden. I filmen berättas om varelsen Gollum som efter att ha lockats av Ringens makt förlorat sin goda sida och tillslut hör de destruktiva tankarna starkare än de positiva. Det pågår en kamp inom honom mellan den destruktiva Gollum och den goda Smiagul och med tiden tar Gollum över helt. Det som slutligen förändrar honom är den medkänsla han möts av från Frodo.

Förstår vi hur mycket kärlek och medkänsla kan förändra människor?

Matt 22:36-40 - "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.” 


Joh 13:34-35 - Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.


Temat i dessa verser är kärlek. Inte en medhårstrykande kärlek utan en uppoffrande kärlek som kostar på. Vi uppmanas att först älska Gud, sen älska varandra och oss själva, och att älska som Jesus älskar oss: utan förbehåll.

Våra uppgifter är viktiga, men kärleken är viktigare. 
Vänlighet är bra, men uppoffrande kärlek bättre. 

Låt oss älska varandra med en uppoffrande kärlek detta år!