Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Jag läste en annons imorse från en av bibelskolorna här i Sverige. Annonsen hade ett citat från en tidigare elev som uttryckte sig: "Året på bibelskolan gav mig ett större andligt självförtroende". Vidare beskrev han hur han lärt sig mer om Gud och Bibeln och hur det påverkat honom.

Hur har bibelläsandet påverkat dig, vilken inverkan har det haft i ditt liv?

"Första gången jag läste Bibeln hade det en otroligt stor inverkan: jag läste men kunde inte förstå att Gud verkligen älskade mig. Jag läste om andra människor som också hade brister, men som Gud ändå älskade. Det förändrade mig verkligen!"

"Det har gett mig en identitet i Kristus. I Sydafrika blev jag hela tiden uppmanad att gå tillbaka till Guds ord för ledning. Till en början kändes det överdrivet, men med tiden förändrade det mig."

"Att läsa Bibeln är som att titta in i en spegel och se vem jag verkligen är, och vem jag vill vara."

"Det är som en påminnelse om saker jag borde veta, men ofta glömmer. Många gånger blir det väldigt starkt och jag funderar på varför jag inte lever ut det jag tror på."

Jag tror att Guds ord har en stor påverkan på oss, och personligen vet jag inte riktigt vem jag skulle vara om jag aldrig haft möjligheten att läsa Bibeln. 

Under MissionNet, nyårskonferensen i Tyskland blev orden i Nehemja kap 8 väldigt starka för mig.

Neh 8:3 - Nehemja läste ur lagen på torget framför Vattenporten, från tidigt på morgonen till mitt på dagen, för männen och kvinnorna och alla som var mogna nog, och hela folket lyssnade uppmärksamt till lagens ord.

När israeliterna var på väg att bygga upp sitt Jerusalem igen, började de med att först läsa Guds ord, uppmärksamt.

Så här i början av ett nytt år, låt oss tillsammans be att Guds ord får vara vår grund och vårt riktmärke.

Ps 119:18 - Öppna mina ögon, låt mig skåda det underbara i din lag.