Dagens Andakt Fredag

Skriven av Martin

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Även när vi går mot det vi kan uppleva som en öppen dörr, kan vägar stängas och planer gå om intet. Idag samtalar vi om just detta, och en av våra svenska medarbetare är mitt i detta nu och berättar:

"Under mina 2 år i mellanöstern har jag burit på längtan att flytta till grannlandet. I somras såg det ut att en dörr öppnades och jag förberedde mig för att flytta dit. Av olika anledningar blev flytten uppskjuten till nu efter nyår, och nu ser den inte ut att bli av alls. Det har varit jobbigt, men jag har mer och mer lärt mig under de senaste åren att Gud är så mycket större än jag tidigare trott. Och Hans planer är högre än mina, och mina planer ligger i Hans händer."  

Gud kallar oss inte först och främst till en specifik plats men till relation med Honom själv.

Rom 8:28 - Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan

Gud formar oss också genom stängda dörrar, hela tiden med målet att vår kärlek till Gud ska växa och att vi alltmer ska till att bli än mer lika Kristus.