Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

I Sakarja 8 läser vi en profetia och en bild av det Gud lovar sitt folk ska komma. När det israelitiska folket fick denna profetia var de i en fullständigt hopplös situation, utan hopp och utan framtid. I mångt och mycket är det också situationen i Syrien idag: det är så mycket sorg och så mycket smärta att det är svårt att se en framtid och att kunna tro på en profetia som denna, som talar om en fredstid igen.

Vi ropar till Gud för fred i Syrien och vi ropar att människor ska få uppleva fred, både på insida och utsida:   

Sakarja 8:23 -  Vi vill följa er, vi har hört att Gud finns hos er.

Som kristna är vi kallade att gå ut och göra alla folk till lärjungar, men vi är också kallade att vara som en magnet som drar människor in i vår gemenskap och de där får lära känna Gud i vår mitt.

Sak 8:17 - Tänk inte ut onda planer mot varandra och svär inga falska eder. Allt sådant hatar jag, säger Herren.

Gud vill att det som ligger på Hans hjärta också ska ligga på våra hjärtan, och de karaktärsdrag som Han har också ska vara våra karaktärsdrag. Vi är kallade att vara Hans avbild, och då ska människor se oss och säga: "vi vill följa er, vi har hört att Gud finns hos er" (Sak 8:23)

Gud, kom med fred till Syrien.