Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Mari

Nu har jag bott på Råslätt, utanför Jönköping i ganska precis 1 vecka. Jag har gått runt och frågat frågor för att lära känna området och upptäckt att det finns en väldig mångfald: här bor människor i olika åldrar, från olika nationaliteter och religioner och med väldigt olika erfarenheter.  

Jer 29:7 - Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och til Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. 

Låt oss be för det område vi bor i och männniskorna som bor här:

- barnen och pensionärerna
- företagare och butiksägare i området
- människor från andra religioner
- ensamstående med barn
- arbetslösa och sjukskrivna
- nyanlända flyktingar och invandrare
- studenter; svenska och utbytesstudenter

Det finns stora behov och många tillfällen att dela Jesu kärlek med människor i vår närhet, men hur gör vi det?

Fil 4:6-7 - Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.