Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

Jag har tänkt en del på perspektiv den senaste tiden: Guds perspektiv vs vårt perspektiv. 

1 Kor 13:12 - Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Än så länge ser vi bara en gåtfull spegelbild av Guds plan och ibland tror jag att det kan ställa till det för oss, även om vi har de bästa intentioner och vill förstå Guds sanningar.  

Hur är vårt perspektiv begränsat, eftersom vi är människor?
Hur påverkar vårt begränsade perspektiv vår tolkning av verkligheten och det vi möter och upplever? 

Med ett mänskligt perspektiv är det lätt att tappa modet och ge upp. Men det finns hopp!

Ords. 3:5-8 - Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly det onda. Det ger hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben.

Kom ihåg att Guds vishet är större än vår, och Guds perspektiv är större än vårt. Av nåd kan vi få se saker med Guds perspektiv, och det ska ge "hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben." (Ords. 3:8)

Låt oss be om att få se med Guds ögon och ur Hans perspektiv.