Dagens Andakt Fredag

Skriven av Martin

Vikten av att avsluta väl. Det är lätt att gå vilse i maktens korridorer, och det är lätt att makten korrumperar oss. Många har börjat bra, men inte avslutat på ett bra och rätt sätt.

Joh 13:1 - Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.

Jesus är här mot slutet av sin livsgärning och ska snart lämna världen och gå till världen. Men då ser vi ett fantastiskt exempel på en uppoffrande kärlek. 

Joh 13:13-14 - Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.

Tänk på framtiden och på det du står inför just nu: Vad i Jesu exempel utmanar dig idag?