Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

2 Tim 1:3-7 - Jag tackar Gud (...) och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. (...) Jag har blivit påming om den uppriktiga tro som finns hos dig. 

Paulus skriver att han tackar Gud för brevets mottagare, i detta fall Timotheos, och han bekräftar att det finns en tro på Gud och en gåva från Gud i Timotheos.

Fil 1:3-7 - Jag tackar Gud var gång jag tänker på er (...) och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag

Paulus skriver igen att han tackar Gud för brevets mottagare, filippierna, och han bekräftar att Gud börjat ett
gott verk i dem, dvs. Gud har gjort något i dem - och Paulus bekräftar det.

Låt oss tillsammans tacka Gud för det vi ser hos andra, och bekräfta det vi ser Gud gör i dem. Det kan förändra och förvandla både liv och samhällen.