Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Som OM:are ligger det i vårt DNA att vi inspirerar och motiverar andra att följa Jesus. 

I Joh 1:35-51 läser vi om hur Jesus kallar de första lärjungarna. Vi ser hur en rörelse börjar ta form:
- Med Jesus i centrum och där Jesus är synlig
- Jesus bekräftar och ser individen i Petrus, Filippos, Natanael. 
- Jesus rör sig bland folket, och isolerar sig inte.
- De som mött Jesus berättar för andra - som de redan känner: sina bröder och sina vänner. 

I sin "Movements that changes the world" tar Steve Addison fram 5 kännetecken som karakteriserar en rörelse som förändrar världen:
1. En brinnande tro
2. Överlåtelse till en viss sak
3. Smittande relationer
4. Snabb spridning på gräsrotsnivå, utan att vara centralt styrd, planerad eller finansierat.
5. Flexibel struktur: samma budskap men i olika strukturer 

Vilken av dessa 5 utmanar dig mest?