Dagens Andakt torsdag

Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade som det står skrivet: De som inte har fått budskapet om honom skall se, och de som inte har hört skall förstå.

Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er, vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit, sedan jag först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er.

Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem, skall jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er, så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått.

Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judeen som inte tror och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Då skall jag komma till er med glädje, om Gud vill, för att vila ut tillsammans med er. Fridens Gud vare med er alla, amen.

Romarbrevet 15:20-33

 

Paulus hade en vision att hela tiden vara i rörelse för att nå ut till fler. På samma sätt började OM:

"Vi ber för dem som ingen ber för, vi går till dem som ingen går till"

 

När jag som 18-årig läste denna vers berörde mig i hjärtat och ledde mig vidare.

Vi får inte förlora visionen att gå till de marginaliserade och onådda.

Detta skrevs i Korinth. Han har en stor vision, men Romarbrevet, en av våra viktigaste och mest centrala texter, kommer bara till i farten. Han reser till så många platser, men hans yttersta längtan är att få komma till Spanien, längst bort i Romarriket.

Det pågår i år. Detta är intressant när vi tänker på mål. Gud vill ge oss en vision som är större än vårt lilla sammanhang. Att drömma om framtiden och lyssna in Guds hjärta.

Den vision jag fick som 18-årig satte väldigt viktiga spår för framtiden.

På väg mot vårt mål föds det oväntade ting, exempelvis Global Village och The Zone. Ungefär som Romarbrevet.

Det finns inga garantier för att det blir som vi önskar och ber. Paulus kom inte till Rom som först tänkt. Han reste till Jerusalem där han blev arresterad och senare förd som fånge till Rom där han också slutade sina dagar. En tradition säger att han reste till Spanien och sedan tillbaka till Rom, men den är inte belagd.

Gud vill ge oss drömmar och visioner. Han vill göra mycket med oss och genom oss på vägen.

Det kommer inte bli lätt och vi kommer kanske inte nå målet. Men vi får vara uthålliga och trofasta.