Dagens Andakt Fredag

Denna text är hämtad från när Jakobs söner träffar Josef i Egypten. Josef kräver att Benjamin måste stanna hos honom.

Om jag alltså kommer hem till din tjänare, min far, utan pojken som vår fars hjärta är så fäst vid, då blir det hans död när han ser att pojken inte är med. Dina tjänare skulle då föra din tjänares, vår fars, grå hår med sorg ner i dödsriket.  Jag, din tjänare, har lovat min far att ansvara för pojken, och jag har sagt att om jag inte har honom med mig hem igen skall jag vara en syndare inför min far i all min tid. Låt därför din tjänare stanna kvar hos min herre som slav i pojkens ställe, men låt honom fara hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att ha pojken med mig? Jag förmår inte se den sorg som då skulle drabba min far."

1 Mosebok 44:30-34

Benjamin blir här en väldigt central person. Plötsligt hänger de andra brödernas liv på honom. Precis som Jesus var den enda som kunde rädda oss. Vi är som bröderna som står syndtyngda och skamfulla men Jesus är den rättfärdige brodern som räddar oss från synden