Dagens Andakt tisdag

Filmen Facing the Giants handlar om ett American Football-lag i Georgia, USA. Detta är en scen ur filmen

I början pratades det om en match som de förmodligen skulle förlora. Hur ofta pratar vi om saker som vi inte klarar, som vi på förhand tror att vi har förlorat.

Ty liksom vi ienkropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många,enkropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta.

Rom 12:4-8

Hur ofta gör vi bara tillräckligt för att klara uppgiften.

Ibland ger vi upp på saker för att vi inte ser vad som är meningen med det. Men vi har Gud som arbetar genom oss och i oss för att vi ska kunna göra vårt yttersta.

Om vi tror det, låt oss välja att göra vårt bästa.

Vissa saker kan vara långt bortom våra egna förväntningar, men allt sker till Guds ära.

I filmen har han ögonbindel, ibland kan det vara bra att inte se målet får då slutar vi direkt efter mållinjen.

Ta en stund i stillhet och fundera på en eller två saker som håller dig tillbaka, vi kanske inte tror att vi är bra nog. Be Gud visa dem och fundera på vad du vill göra åt dessa saker.

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.

Rom 4:9-15