Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Ja-Kyung

Vi är adopterade in i Guds familj. Jag har hört det så många gånger, men det har legat på mitt hjärta under lång tid nu: Vi är adopterade in i Guds familj, för att Hans Ande bor i oss. 

Rom 8:14-17 - Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. 

Vad betyder det att vi är i Kristus?

När jag bott i Stockholm har det svåraste konceptet att få folk att förstå varit att det finns en Gud, som dessutom är större än oss själva! Gud har accepterat oss in i sin familj, tack vare att vi tror på Jesus och Hans ande bor i oss. Vi är adopterade in i Guds familj. 

Gud väljer att använda oss som sin kyrka som talesmän för honom själv. Vi är Guds barn. När det helige Ande bor i oss, förvandlas våra hjärtan. För en del blir förändringen radikal, för andra är det en långsam, nästan obemärkt process, men vi förvandlas. 

Kyrkan är ett famlijekoncept. Vi är adopterade in i Guds familj, där Gud är pappan och andra kristna våra syskon.

Låt oss leva i det!